Rede arkitekter AS er et mindre firma som arbeider med småskalaprosjekter inntil 1000m2. Vi har både nybygg og bestående hus i vår portefølje, for private oppdragsgivere så vel som profesjonelle byggherrer. Vi tar hånd om hele prosessen fra skisseprosjekt frem til ferdigstillelse og legger stor vekt på å lytte til byggherrens ønsker. Arbeidsformen tilpasses hvert prosjekt hvor vi er både rådgivere og støttespillere og avlaster byggherren for oppgaver underveis. Vi har gjennnomført et stort antall prosjekter både i Oslo og andre kommuner i Norge og har solid erfaring med håndtering av alle typer byggesaker. Vi legger generelt stor vekt på å bidra til et godt samarbeide mellom alle partene i prosjektet.

Rede arkitekter AS ble etablert i desember 2006 og eies og drives av Ingerid J. Helseth, sivilarkitekt MNAL med erfaring fra 1988. Helseth var tidligere deleier og daglig leder i Vulkan Arkitekter AS som blant annet var arkitekter for Hålogaland Teater i Tromsø. Arkitekt Borghildur Rósa Rúnarsdóttir har jobbet hos Rede siden 2017.

Vi holder til i et gammelt konditori i Markveien 11 på Grünerløkka i kontorfellesskap med arkitektfirma enger/nordin as og Arkitekt Helge Løkeland AS. Rede arkitekter AS har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 for arkitektur, brannkonsept og bygningsfysikk. Firmaet benytter Autocad LT.

I arkitekturen søker vi det enkle, ledige, vakre og funksjonelle. Vi vil at arkitekturen skal kle omgivelsene den er satt inn i.
Vi legger vekt på valg av riktige mateiraler til hver oppgave og høy teknisk kvalitet i alle detaljer.

  • infill bakgård grünerløkka
  • adkomst til moderne inngangsparti