Storesand friluftshus

Planlagt nytt friluftshus på Storesand, Hvaler. Tegnet av Arkitektkontor Enger/Nordin i samarbeid med Rede arkitekter. Oppdragsgiver Oslofjordens friluftsråd. Planer om ferdigstillesle vår 2020.

Storesand friluftshus består av to bygninger; et isolert formidlingsbygg med kjøkken, hc-wc, kiosk, kontorere og lager. Den andre bygningen inneholder toaletter, dusjer, formidlingsrom og lager for teltplass.