Brennestølen

Oppgradering og ombygging av en gammel hytta på Brennestølen.