Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Rede Arkitekter AS
Markveien 11, 0554 OSLO
Tlf.: 477 53 073
E-post: post@redearkitekter.no
Bankgiro: 6045.05.48815
Org.nummer: 990 644 411

Ingerid Helseth

Sivilarkitekt og Daglig leder
T 477 53 073
post@redearkitekter.no

Borghildur Rósa Rúnarsdóttir

Master i arkitektur
T 902 843 98
borghildur@redearkitekter.no